Fagbevegelsen: Unio vokser, YS’ og LOs andel synker

Unio vokser sterkt, mens LOs og YS’ andel av de fagorganiserte synker. Akademikerne øker også sterkt, og ser ut til å bli den tredje største hovedorganisasjonen i løpet av året.

LOs andel av de yrkesaktive fagorganiserte har falt fra 55,6 prosent i 2003 til 46,9 prosent ved utgangen av 2019. Fra 2001 har likevel antall medlemmer i LO vokst med 156.000, til 952.000 i 2019. I LO-familien er det Handel og Kontor som vokser mest, og har nå 74.000 medlemmer. Største forbund er som vanlig Fagforbundet, med 374.000 medlemmer.

Sykepleierforbundet har vokst med hele 82,8 prosent siden 2001, og har nå 119.000 medlemmer.

Til tross for at fagorganisasjonene vokser i antall medlemmer, synker fortsatt organisasjonsprosenten i arbeidslivet totalt.

Les mer i FriFagbevegelse