Målstyring og hierarkiske strukturer hindrer nødvendig samarbeid på tvers

Torstein Nesheim. foto SNF

Tverretatlig og tverrfaglig samarbeid blir stadig viktigere i arbeidet mot "gjenstridige problemer", men den hierarkiske strukturen i offentlig sektor kombinert med mål- og resultatstyring lager hindringer for nødvendig tverrfaglige samordning og samarbeid. Dette skriver Torstein Nesheim, Simon Neby og Jostein Ryssevik om i artikkelen Kriminell organisering i Dagens Perspektiv. Nesheim og Neby er organisasjonsforskere, mens Ryssevik er daglig leder i Ideas2Evidence.

Les mer...

– Hvem blir vinnerne i en målstyrt skole?

By Louisa Anne (née Stuart), Marchioness of Waterford (died 1891) [Public domain], via Wikimedia Commons

Fem lærerstudenter er i et innlegg i Bergens Tidende bekymret over hva den økende mål- og resultatstyringen i skolen gjør med lærerprofesjonaliteten. De spør seg om de ønsker å arbeide i skolen, dersom elevenes beste fortsatt skal lide under presset for resultater. Les mer...