Målstyring og hierarkiske strukturer hindrer nødvendig samarbeid på tvers

Torstein Nesheim. foto SNF

Torstein Nesheim. foto SNF

Tverretatlig og tverrfaglig samarbeid blir stadig viktigere i arbeidet mot «gjenstridige problemer», men den hierarkiske strukturen i offentlig sektor kombinert med mål- og resultatstyring lager hindringer for nødvendig tverrfaglige samordning og samarbeid. Dette skriver Torstein Nesheim, Simon Neby og Jostein Ryssevik om i artikkelen Kriminell organisering i Dagens Perspektiv. Nesheim og Neby er organisasjonsforskere, mens Ryssevik er daglig leder i Ideas2Evidence.

– Hvem blir vinnerne i en målstyrt skole?

By Louisa Anne (née Stuart), Marchioness of Waterford (died 1891) [Public domain], via Wikimedia Commons

By Louisa Anne (née Stuart), Marchioness of Waterford (died 1891) [Public domain], via Wikimedia Commons

Fem lærerstudenter er i et innlegg i Bergens Tidende bekymret over hva den økende mål- og resultatstyringen i skolen gjør med lærerprofesjonaliteten. De spør seg om de ønsker å arbeide i skolen, dersom elevenes beste fortsatt skal lide under presset for resultater.

En av fem politimenn trikser med målstyringstall

Politi i refleksvester. Foto: User:Heb on Wikimedia Commons CC3.0

Politi i refleksvester. Foto: User:Heb on Wikimedia Commons CC3.0

En spørreundersøkelse viser at hver femte politimann pynter på tallene som skal dokumentere utført arbeid. Forskningsleder Christin Thea Wathne ved Arbeidsforskningsinstituttet, Høgskolen i Oslo og Akershus, har sendt ut en spørreundersøkelse til 8341 medlemmer i Politiets Fellesforbund, og 2248 svarte.