Cicero om Klimautvalget 2050: En god rapport!

Forside klimautvalget 2050
Forside klimautvalget 2050*
Forskere fra Cicero er svært positive etter en gjennomgang av rapporten fra det regjeringsoppnevnte Klimautvalget 2050. Utvalget tar et uvant utgangspunkt, nemlig hvilke utslipp som kan være igjen etter at Norge i 2050 skal ha kuttet 90-95 prosent av utslippene. Svaret er at  jordbruket er den eneste samfunnssektoren som fortsatt kan ha utslipp. Det betyr at andre sektorer må gjennom en fundamental omstilling til nullutslipp.

Leitestans på sokkelen

Derfor foreslår utvalget at all leiteboring på sokkelen stanses inntil regjeringen har en overbevisende plan for hvordan vi skal nå målene i 2050.

Det er utgitt en bakgrunnsrapport til klimautvalget, som viser at petroleumsindustrien har stor makt i norsk klimapolitikk, som rapporten mener er årsaken til at norske utslipp i dag er «vesentlig høyere enn de ellers ville vært».

Et stor utfordring for klimapolitikken er hvordan man kan sørge for at folk og grupper får medvirkning i upopulære  klimatiltak, «også etter at konsesjon er gitt».

En viktig anbefaling fra Klimautvalget, er at det etableres nasjonale rammer for arealforvaltning som foregår i kommunene.

Ingen kvotekjøp fra EU i 2050

Fram til nå har vi ikke hatt mulighet for å nå klimamålene om vi ikke kunne kjøpe klimakvoter fra EU. Men rapporten viser til at også EU skal ha null-utslipp i 2050, og vil dermed ikke ha noen kvoter å selge. Det gjør jobben på hjemmebane enda mer krevende.

Les mer på Cicero