Forside » Aktuelt » Rune Slagstad: Fagfolk marginaliseres

Rune Slagstad: Fagfolk marginaliseres

Rune SlagstadI foredraget “Et forsvar for fagligheten”, som sto på trykk i Klassekampen tirsdag 24. september, tar samfunnsforskeren Rune Slagstad et oppgjør med en trend der konsulenter og byråkrater uten tilstrekkelig faglig bakgrunn legger føringene for utviklingen innen høyere utdanning.

– Det er en stor fare for at både universiteter og høyskoler blir konturløse kunnskapsbedrifter som produserer en stor mengde gjennomsnittlig middelmådighet, sier den anerkjente samfunnsforskeren til Klassekampen.

Slagstad mener han ser resultatene av at styringsprinsipper fra privat sektor overføres til det offentlige, ofte knyttet til begrepet “New Public Management”. Dette fører til en eksplosjon i revisorvirksomhet, der “halvstuderte røvere” som ikke nådde opp faglig på universitetene, får kontroll over utviklingen innen høyere utdanning i egenskap av offentlige byråkrater eller innleide konsulenter.

Ifølge Slagstad kom fusjonen av fire av landets viktigste museer i stand etter en fiks idé hos en avdelingsdirektør  i Kulturdepartementet. Fagfolkene innen feltet skal ha holdt seg unna diskusjonen om sammenslåingen i frykt for represalier.

Slagstad mener fagkunnskap hadde høyere status tidligere, og viser til at i Gerhardsens første regjering fra1945 var 50% av statsrådene embetseksamen. Idag har tallet falt til 20%.

Også innen profesjonsutdanningene trues fagligheten, men her dreier trusselen seg mer om “akademisering” av profesjonene. Les mer i Klassekampen.

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.