Fagforbundet: Stopp «avskilting» i barnevernet

Mette Nord, foto Brage Aronsen CC by-sa 4-0
Mette Nord, foto Brage Aronsen CC by-sa 4-0*
Fagforbundet krever at regjeringen fjerne det nye kravet om at ansatte i barnevernet må ha bachelor- eller masterutdanning. Av de 1700 personene barnevernsinstitusjonene har tilgjengelige som vikarer, mangler 900 den kompetansen som nå blir krevd. Kompetansekravet kan dermed føre til mer ventetid og dårligere bemanning ved institusjonene.

– Det er ikke sikkert at det er studiepoengene som gjør barnevernstjenesten god. Det handler om å skape en god kultur og gode rammer. Ledere må drive utviklingsarbeid, ikke drive med tellekanter, sier leder i Fagforbundet Mette Nord.

Les mer på Khrono.no