Vil gjøre det vanskeligere å bli sykepleier

Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å bli sykepleier.  I en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet, legges det fram tre alternative forslag til heving av karakterkrav fra videregående skole for å komme inn på sykepleierutdanningen.

  1. Å kreve minimum snittkarakter tre i den obligatoriske matematikken, det vil si i fellesfaget matematikk, fra videregående skole.
  2.  Å kreve minimum snittkarakter tre i den obligatoriske matematikken, det vil si i fellesfaget matematikk, og minimum tre i norsk fra videregående skole.
  3. Å kreve minimum snittkarakter tre i den obligatoriske matematikken, det vil si i fellesfaget matematikk, minimum tre i norsk, og minst 35 skolepoeng fra videregående skole. Skolepoeng regnes ut ved å multiplisere snittkarakteren fra videregående skole med ti, og legge til eventuelle tilleggspoeng.

Kunnskapsminister Torbjørn Rød Isaksen hevder framtidens sykepleiere vil kunne yte bedre kvalitet i tjenestene med et bedre grunnlag, først og fremst i matematikk. Helseminister Bent Høie peker på feilmedisinering som et alvorlig problem som sykepleiere lettere vil unngå med bedre mattekunnskaper.

Les mer på regjeringen.no