Mål og visjoner

Her finner du informasjon om norske profesjonsorganisasjoners mål, visjoner, handlingsplaner og strategier.

Listen er sortert alfabetisk etter organisasjon. Forpro tar ikke ansvar for informasjonen på de enkelte nettsteder.

Synes du det mangler noe på listen? Send epost til Forpro.

A – B – C – D – EF – G – HI – J – KL – M – N – O – P – Q – R – STU – V – W – X –Y

Musikernes Fellesorganisasjon

Vedtekter

Organisasjon

Mål og visjoner 

Ambulansepersonellets yrk.org, AMPY

Vedtekter

Akademikerne

Vedtekter
Idegrunnlag

Arkitektenes Fagforbund

Vedtekter
Til toppen av siden

Barne- og ungdomsarbeiderforbundet, BUF

Vedtekter
Befalets Fellesorganisasjon (BFO) Prinsipprogram
Handlingsprogram
Hovedstyrets plan for virksomheten
Vedtekter

Bibliotekarforbundet

Målprogram
Vedtekter

Branntjenestens Yrkesorganisasjon (BTY)

Beskrivelse av BTY
Til toppen av siden

Delta

Prinsipprogram
Vedtekter

De samarbeidende organisasjoner (DSO)

Beskrivelse av DSO

Den norske Advokatforening

Vedtekter
Det norske Diakonforbund Arbeidsprogram
Forbundets lover
Den norske Jordmorforening Visjon og verdier
Vedtekter

Den norske Legeforening

Policynotater
Prinsipp- og arbeidsprogram

Det norske Maskinistforbund

Handlingsplan
Vedtekter

Den norske Tannlegeforening

Visjon og verdier
Policydokumenter
Strategisk plan
Arbeidsprogram
Vedtekter

Den norske Veterinærforening

Vedtekter
Handlingsplaner
Til toppen av siden

El og IT Forbundet

—-
Til toppen av siden

Fagforbundet

Prinsipp- og handlingsprogram
Vedtekter

Fagforeningen for rådmenn og andre ledere

Handlingsplan
Særvedtekter

Farmasiforbundet

Vedtekter
Prinsipprogram

Fellesforbundet

Fellesforbundets vedtekter
Prinsipprogram
Forbundets formål
FO – Fellesorganisasjonen Vedtekter og prinsipprogram
Forskerforbundet Vedtekter
Arbeidsprogram

Frisørenes fagforening

 —–
Til toppen av siden

Handel og Kontor

Faglige og politiske mål
Visjon og organisasjonsidé
Vedtekter
Til toppen av siden

Industri Energi

Vedtekter
Lokale vedtekter
Til toppen av siden

Kirkeansatte

Vedtekter

Kost- og ernæringsforbundet

Strategiplan
Handlingsplan
Vedtekter

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL)

Om KOL
Vedtekter

Kulturforbundet

Vedtekter
Prinsipprogram
Til toppen av siden  

Landsorganisasjonen (LO)

Om LO
Vedtekter
Organisasjonsprogram
Handlingsprogram
Forskning og innovasjon
LOs klimastrategi
LOs handlingsprogram om pensjon

Lederne

Om lederne
Ledernes lover
Avtaler og overenskomster
Til toppen av siden

Negotia

Om Negotia
Vedtekter (pdf)
Retningslinjer til vedtektene (pdf)

Norges Bondelag

Vedtekter for servicekontoret
Norges Bondelags lover
Prinsipprogram
Virksomhetsplan

Norges Fiskarlag

Om Norges Fiskarlag
Norges Ingeniørorganisasjon (NITO) Visjon og verdier
Lover
Vedtekter og retningslinjer
NITOs politikk
Strategi 2007-2009
NITOs strategier, virkemidler og tiltak for 2008
Norges Juristforbund Om Juristforbundet
Vedtekter
Prinsipprogram

Norges Offisersforbund (NOF)

Om Norges Offisersforbund
Handlingprogram
Vedtekter

Norsk Audiografforbund (NAF)

Vedtekter
Handlingsplan

Norsk Bonde- og småbrukarlag

Om Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Prinsipprogram
Handlingsplan
Lover
Norsk Ergoterapeutforbund (NETF) Om NETF
Program, visjon og verdiforankring
Vedtekter

Norsk Faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF)

Om NFF
Vedtekter

Norsk Fengsels- og friomsorgs Forbund (NFF)

Om NFF
Vedtekter
Handlingprogram

Norsk Filmforbund

Om Norsk Filmforbund
Vedtekter

Norsk forening for asylmottaksarbeidere (ligger under sidene til Fagforbundet Sunnhordland

Om forening for asylmottaksarbeidere

Norsk Helse- og Sosiallederlag

Om Norsk Helse- og Sosiallederlag
Handlingsprogram
Vedtekter

Norsk Helsesekretærforbund, NHSF

Prinsipprogram
Etiske retningslinjer
Vedtekter

Norsk Jernbaneforbund

Om forbundet
Strategi
Vedtekter

Norsk Journalistlag

Om Norsk Journalistlag
Vedtekter
Program 2011-2013
Tiltaksplan

Norsk Lektorlag

Norsk Lektorlag mener
Idegrunnlag (pdf)
Vedtekter (pdf)
Skolepolitisk program (pdf)

Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund

Vedtekter
Prinsipprogram
Arbeidsprogram
Norsk Psykologforening (NPF) Vedtekter og retningslinjer
Prinsipprogram
Norsk Radiografforbund Vedtekter

Norsk Sjømannsforbund

Vedtekter
Handlingsprogram

Norsk Sjøoffisersforbund

Strategi 2007-2008
Vedtekter

Norsk skolelederforbund

Vedtekter
Programdokument
Norsk Sykepleierforbund (NSF) NSFs prinsippprogram
Vedtekter
Norsk Tannpleierforening (NTpF) Om Tannpleieforeningen
Strategiplan
Vedtekter
Norsk Tjenestemannslag (NTL) Vedtekter
Prinsipprogram
Norsk Tollerforbund Prinsipprogram
Handlingsprogram 2008
Om Norsk tollerforbund
Vedtekter

Norsk Transportarbeiderforbund

Om Transportarbeiderforbundet
Vedtekter

Norsk Yrkeshygienisk Forening

Om Norsk Yrkeshygienisk Forening
Vedtekter

Norske Arkitekters Landsforbund (NAL)

Om NAL
Strategi
Lover og vedtekter

Norske Fysioterapeuters Forbund (NFF)

NFFs yrkesetiske retningslinjer
Lover
Håndbok
Til toppen av siden

Parat

Parats prinsipprogram
Parats strategiske plan
Samfunns – og arbeidslivspolitisk program
Inntektspolitisk dokument for 2013 – 2015
Tariffpolitisk plattform 2013 – 2015
Parats inntektspolitiske retningslinjer
Tariffpolitiske dokument for hovedoppgjøret 2014
Flaggsak 2014: Pensjon
Parats vedtekter
Etiske retningslinjer
Personellforbundet Vedtekter
Prinsipprogram
Politiets fellesforbund Om Politiets fellesforbund
Vedtekter
Handlingsprogram
Kriminalpolitisk program
Presteforeningen Lover
Strategi- og handlingsprogram 2006-2009
Til toppen av siden
Samfunnsviternes fagforening Vedtekter
Strategi og måldokument
Siviløkonomene Strategi
Vedtekter
Skatterevisorenes forening Vedtekter og måldokument
Om Skatterevisorenes forening
Skolenes landsforbund Profesjonsetisk plattform
Sosialtjenestemennenes Landsforbund
Statstjenestemannsforbundet (STAFO)
Sykehusportørenes Yrkesorganisasjon
Til toppen av siden
Tekna
Til toppen av siden
UHO, Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon
Universitet- og høyskoleutdannedes forbund
Utdanningsforbundet Grunnlagsdokument
Vedtekter/Retningslinjer
Til toppen av siden
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)