Forside » Aktuelt » Handlingsplan for sirkulærøkonomi frå EU

Handlingsplan for sirkulærøkonomi frå EU

EU-kommisjonen headerEU-kommisjonen har lansert ein handlingsplan for sirkulærøkonomi. Planen er ein sentral del av det omfattande European Green Dealprosjektet.

Planen for sirkulærøkonomi omfattar både lovendringar, nye forskrifter og andre tiltak for å endre produksjons- og forbruksmønsteret i unionen. Hovudpunkta er:

  • å gjere berekraftige produkt til EU-norm
  • å styrke forbrukarar og offentlege innkjøparar
  • å fokusere på område der potensialet er størst; som elektronikk og IT, batteri og køyrety, emballasje, plastikk, tekstilar, byggjebransjen, mat, vatn og næringsmiddel.
  • mindre avfall
  • å gjere gjenbruk og gjenvinning brukbart for folk, regionar og byar
  • å ta leiarrolla i det globale arbeidet for sirkulærøkonomi

Les meir på EU-kommisjonen

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.