Sirkulærøkonomi kan gi flere jobber

Dersom varer får lengre holdbarhet og resirkuleres, kan det skape flere arbeidsplasser globalt enn alternativet – å fortsette som nå. NTNU og Sintef har sammen med FNs arbeidslivsorganisasjon ILO beregnet to alternative scenarier for 2030, og kommet fram til at verdensøkonomien under noen forutsetninger vil skape 2,5 prosent flere arbeidsplasser gjennom økt sirkulærøkonomi enn ved "business as usual".

Forklaringen er at reparasjon og vedlikehold er mer arbeidsintensive virksomheter enn nyproduksjon. Slik vil tapte arbeidsplasser i gruver og fabrikker bli mer enn oppveid av nye arbeidsplasser i sørvisnæringer.

Beregningen bygger på en forutsetning om 1 prosent årlig reduksjon i nyproduksjon av  metall- og mineralbaserte forbruksvarer, andelen av nyproduksjon av metaller sammenlignet med gjenvunnet, snus i løpet av 10 år, og framstilling av metaller blir en prosent mer effektiv per år.

Les mer på Gemini.no