Notice: Undefined property: WP_Error::$cat_ID in /customers/7/7/2/chisavkny/webroots/r1129248/wp-content/themes/wp-bootstrap-baerekraft-child/archive.php on line 16

Etterspurt finans-kompetanse: bærekraftig og klimarisiko

Penger. Foto: KaVass, https://www.flickr.com-photos-42380561@N05. cc-by-2.0

Penger. Foto: KaVass, https://www.flickr.com-photos-42380561@N05. cc-by-2.0

Hele 9 av 10 bedrifter innen næringen vil trenge mer kompetanse innenfor klimarisiko og bærekraft de neste 2-3 årene, viser undersøkelse fra Finans Norge.

Digital kompetanse i høgskolesektoren: 52 prosent ønsker mer opplæring

Foto: Tumisu. Pixabay licence

Foto: Tumisu. Pixabay licence

Etter at alle ansatte i universitets- og høgskolesektoren ble kastet ut i den koronaperiodens digital hverdag, ble i går Tilstandsrapporten for høyere utdanning og forskning lagt fram. Den er utarbeidet av DIKU, Direktoratet for internasjonalisering og kvalitet i utdanningen. I kapitlet om digital kompetanse kommer det fram at 52 prosent av de ansatte mener de har behov for mer opplæring. 50 prosent ønsker støtte via fagmiljø med IKT-kompetanse, mens 38 prosent ønsker støtte fra fagmiljø med mediekopetanse.

– No lyt alarmen gå på HVL

Oddmund Hoel (cropped), foto Noregs Mållag via Flick.com. CC-by 2.0

Oddmund Hoel (cropped), foto Noregs Mållag via Flick.com. CC-by 2.0

Plattforma for fusjonen til den nye Høgskulen på Vestlandet var heilt klår frå starten, seier ein av professorane ved HVL i Sogndal, Oddmund Hoel. – Alle studiestadene skulle komme styrka ut av fusjonen.

No syner tala at berre HVL i Bergen stort sett har fylt opp studieplassane sine. Ved studiestadene i Sogndal og Stord er situasjonen langt dårlegare. Spesielt studiet for lærarar i grunnskulen har særs dårleg søking. Berre 30 prosent av plassanen ved studiet på Stord er fylt opp, medan talet for Sogndal ikkje er nemnt i artikkelen på Khrono. Hoel kommenterer tala slik til Khrono:

Studiets relevans for arbeidslivet: NHHs masterstudenter mest fornøyd

NHH, Bergen. Foto: trolvag [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

NHH, Bergen. Foto: trolvag [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

I NIFUs Spesialkandidatundersøkelse 2017 kommer det fram at masterkandidatene fra Norges Handelshøyskole var de mest fornøyde med hvilken relevans studiet har for arbeidslivet – 91 prosent. Høyest andel av misfornøyde – 16 prosent – fant undersøkelsen ved Universitetet i Oslo, mens 76 prosent er fornøyd.

Første rapport om Norges kompetansebehov lagt fram

Kompetansebehovutvalget ble oppnevnt av regjeringen i mai 2017 for å arbeide i tre år med kartlegging av kompetansebehovet i framtida. Første rapport ble framlagt 31. januar. Konklusjonene i denne rapporten er lite overraskende. Det pekes på at det er for dårlig tilgang på kompetent arbeidskraft i noen bransjer, som byggebransjen, helsesektoren, undervisning og innen overnatting og servering.

– Førstelektor- og dosent-karriereløpet blir nedvurdert

Anne-Grethe Naustdal, bilete

Anne-Grethe Naustdal

– I 2015 og 2016 har førstelektor og dosentar sitt faglege ansvar og fullmakter vorte søkt snevra inn av regjering, universitet og høgskular. Samstundes har førsteamanuensar og professorar sin posisjon blitt tilsvarande styrka og utvida, skriv dekan ved samfunnsvitskapleg avdeling ved Høgskulen på Vestlandet Anne-Grethe Naustdal i eit debattinnlegg på høgskulen sin blogg for samfunnsdebatt Krohnargument.

Høgskulen på Vestlandet diskuterer: Må leiarar ha doktorgrad?

Høgskulen på Vestlandet, bilete

Høgskulen på Vestlandet

Det har oppstått usemje i styret ved Høgskulen på Vestlandet om kompetansekrav for leiarar. Det er spesielt to moment som blir brukt forå grunngi eit mogleg krav om at leiarar må ha doktorgrad: ambisjonane om å med tida å få universitetsstatus, og konkurransen om forskingsfinansiering.