Kraftig fall for Norge på indeks for finansielt hemmelighold

Penger. Foto: KaVass, https://www.flickr.com-photos-42380561@N05. cc-by-2.0
Penger. Foto: KaVass, https://www.flickr.com-photos-42380561@N05. cc-by-2.0*
Penger. Foto: KaVass, https://www.flickr.com-photos-42380561@N05. cc-by-2.0

Norge falt 28 plasser til nr 43 på Tax Justice Norge (TJN)sin internasjonale indeks over finansielt hemmelighold. Norge er dårligst i Norden, som vi også var på siste ranking i 2020.

Fallet er først og fremst utløst av at register over reelle eiere av selskaper fortsatt ikke er på plass, selv om det ble vedtatt av Stortinget for 7 år siden. I mellomtiden har antall konsern i Norge fra skatteparadiser økt betraktelig.

– Et lands rangering i indeksen avhenger både av nivået av hemmeligholdet, og størrelsen på finanstjenestene i landet. Indeksen utgis annethvert år av det internasjonale Tax Justice Network, skriver TJN på sin nettside.

Les mer på Tax Justice Norge