Etterspurt finans-kompetanse: bærekraftig og klimarisiko

Finans Norges undersøkelse Kompetansesjekken 2021 viser at de feltene det er størst etterspørsel etter kompetansen innen næringen, er bærekraft og klimarisiko. Hele 9 av 10 bedrifter vil trenge mer kompetanse innenfor de to feltene de neste 2-3 årene. Nesten like stort er behovet for etterlevelse/complience, og forretningsutvikling, der 7 av 10 bedrifter ser økende behov.

Les mer på Finans Norge