Utdanningsforbundet nekter å la seg lamme av frontfagmodellen

Steffen Handal. Foto: Rikke Bjurstrøm /Utdanningsforbundet CC by-sa 3.0
Steffen Handal. Foto: Rikke Bjurstrøm /Utdanningsforbundet CC by-sa 3.0*
Leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal sier på forbundets nettside at lærerne ikke skal la seg lamme av frontfagsmodellen. «Våre tariffoppgjør er en del av fagbevegelsens demokratiske oppdrag og funksjon, er med på å bestemme hvor store forskjeller det blir og på å bygge opp, eller rive ned, folks tillit til institusjoner og styring.»

Handal skisserer viser til rapporten «Den norske modellen og relativt lønnsnivå» fra Samfunnsøkonomisk analyse. Denne drøfter frontfagsmodellen og hvordan den har påvirket Unios grupper. Rapporten skisserer tre alternativer – de to siste utfordrer Frontfagmodellen:

  • Noen grupper prioriteres ved at andre får mindre, slik at ramma overholdes.
  • Det gis tillegg til enkeltgrupper utenom rammen. Økte lønninger kan finansieres ved økte skatter, redusert offentlig tjenestetilbud, økte budsjettunderskudd eller en kombinasjon av flere av disse.
  • Beregningsgrunnlaget for frontfaget endres, ved at også eksport av tjenester regnes inn.

Les mer på Utdanningsforbundet