OECD knuser økonomiske ‘sannheter’: kollektive forhandlinger best

oecd-employment-outlook-2018

oecd-employment-outlook-2018

OECD ga 4. juli ut den årlige rapporten Employment Outlook for 2018. I de 35 medlemslandene er det ganske forskjellige systemer for lønnsdannelse. Denne rapporten ser nærmere på hvordan disse slår ut på lønninger, lønnsforskjeller, sysselsetting og integrering. Terje Erikstad i Dagens Næringsliv har sett nærmere på rapporten, og funnet at økonomene i OECD knuser sentrale myter i økonomifaget. Som at kollektive lønnsforhandlinger gjennom fagforeninger bidrar til høyere lønninger for de som er «innenfor», lavere lønnsomhet for næringslivet og dermed større arbeidsløshet og flere som stenges ute fra arbeidsmarkedet. OECD kommer til motsatt konklusjon.