Studiets relevans for arbeidslivet: NHHs masterstudenter mest fornøyd

NHH, Bergen. Foto: trolvag [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia CommonsI NIFUs Spesialkandidatundersøkelse 2017 kommer det fram at masterkandidatene fra Norges Handelshøyskole var de mest fornøyde med hvilken relevans studiet har for arbeidslivet – 91 prosent. Høyest andel av misfornøyde – 16 prosent – fant undersøkelsen ved Universitetet i Oslo, mens 76 prosent er fornøyd.

Det er yrkesrettede utdanninger som psykologi, rettsvitenskap og økonomisk-administrative fag som har høyest andel fornøyde mastere. Det er også disse som har minst problem med å finne seg jobb etter studiet.

Les mer på Khrono