Første rapport om Norges kompetansebehov lagt fram

Kompetansebehovutvalget ble oppnevnt av regjeringen i mai 2017 for å arbeide i tre år med kartlegging av kompetansebehovet i framtida. Første rapport ble framlagt 31. januar. Konklusjonene i denne rapporten er lite overraskende. Det pekes på at det er for dårlig tilgang på kompetent arbeidskraft i noen bransjer, som byggebransjen, helsesektoren, undervisning og innen overnatting og servering.

Det blir lagt vekt på at mye kompetansebygging skjer i arbeidslivet, og at automatiskering vil kreve ny kompetanse i framtiden. At utenforskap og dårlig kompetanse forsterker hverandre gjensidig, er også enkonklusjon i rapporten.

– Denne rapporten gir et godt kunnskapsgrunnlag for det videre arbeidet i Kompetansebehovsutvalget, sier Rolf Edvard Stangeland, som representerer Unio i utvalget.

Les mer på unio.no