Forside » Aktuelt » – No lyt alarmen gå på HVL

– No lyt alarmen gå på HVL

Oddmund Hoel (cropped), foto Noregs Mållag via Flick.com. CC-by 2.0Plattforma for fusjonen til den nye Høgskulen på Vestlandet var heilt klår frå starten, seier ein av professorane ved HVL i Sogndal, Oddmund Hoel. – Alle studiestadene skulle komme styrka ut av fusjonen.

No syner tala at berre HVL i Bergen stort sett har fylt opp studieplassane sine. Ved studiestadene i Sogndal og Stord er situasjonen langt dårlegare. Spesielt studiet for lærarar i grunnskulen har særs dårleg søking. Berre 30 prosent av plassanen ved studiet på Stord er fylt opp, medan talet for Sogndal ikkje er nemnt i artikkelen på Khrono. Hoel kommenterer tala slik til Khrono:

— En stor bekymring før fusjonen var om hvert enkelt studiested ville få like gode muligheter til å profilere seg når profilerings- og rekrutteringsarbeidet ble sentralisert. Det er noe som nå må evalueres grundig av HVL-ledelsen, sier Hoel og legger til:

— Og tallene her er veldig tydelige. Det er noen av oss som har vært usikre på om alle campusene har blitt styrket etter fusjonen. Disse tallene viser at en slik styrking ikke har vært tilfelle, og alarmen bør nå gå hos ledelsen.

I ein kommentar til artikkelen peiker Karl Øyvind Jordell, professor ved Universitetet i Oslo, på kravet til minimum 4 i matematikk for opptak til lærarstudiet: – Dette er et problem departementet ville skape. Etter ca 5 år er det på tide at høgskolene sier fra om at det bare er departmentet som kan løse problemet.

Jordell publiserte ein artikkel om same tema på Khrono for eit år sidan.

Les meir på Khrono

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.