Forside » Aktuelt » – Førstelektor- og dosent-karriereløpet blir nedvurdert

– Førstelektor- og dosent-karriereløpet blir nedvurdert

Anne-Grethe Naustdal, bilete– I 2015 og 2016 har førstelektor og dosentar sitt faglege ansvar og fullmakter vorte søkt snevra inn av regjering, universitet og høgskular. Samstundes har førsteamanuensar og professorar sin posisjon blitt tilsvarande styrka og utvida, skriv dekan ved samfunnsvitskapleg avdeling ved Høgskulen på Vestlandet Anne-Grethe Naustdal i eit debattinnlegg på høgskulen sin blogg for samfunnsdebatt Krohnargument.

Framleis er dei to karriereløpa førsteamanuensis / professor og førstelektor / dosent likestilte i regelverket. Men utviklinga i følgje Naustdal i retning sterkare favorisering av teoretisk kunnskap over praktisk. – Satt på spissen kan ein seie at teoretisk kunnskap vert høgt akta og institusjonalisert og at praktisk kunnskap vert oversett og utestengd, skriv Naustdal, som ønskjer ei rask avklaring av stillingsstrukturane i høgare utdanning.

Les heile innlegget på khronargument.no

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.