Norske kommuner blir rangert på naturvern

liksom baerekraft foto fauxels pexels lisens CC0
liksom baerekraft foto fauxels pexels lisens CC0*
Miljøorganisasjonen Sabima rangerer norske kommuner  på naturvern og naturødeleggelse.  Rangeringen foretas i forhold til  kommunenes  bidrag til å stanse tapet av naturmangfold. Organisasjonen har samlet inn data og rangert etter en rekke kriterier.

Nesodden, Oslo , Bærum, Vestby og Solund er fem på topp av listen. Noen kommuner gjør et rimelig godt arbeid med naturvern, men gir mange dispensasjoner. Da blir plasseringen dårligere.

Planvask er et grep som anbefales av Sabima for tidligere vedtak om arealdisponering nå spesielt etter naturavtalen fra Montreal.

Les mer på Sabima