Anne Sverdrup-Thygeson: Bli folkeforsker, bli pollinator-teller!

UN Biodiversity Conference 2022 CC by 2.0
UN Biodiversity Conference 2022 CC by 2.0*
Et halvt år er gått siden den globale Naturavtalen ble vedtatt. Norge trenger ikke litt mer av noe, litt mindre av noe for å gjennomføre naturavtalen, men en dyp omstilling, skriver Anne Sverdrup-Thygeson i en kronikk i Klassekampen.

Sverdrup-Thygeson er ikke imponert over regjeringens gjennomføring av avtalen. Men verktøyene er lett tilgjengelige:

– Nylig leverte en historisk sammenslutning av sju miljøorganisasjoner rapporten «For naturen». Dette er en gave til Norges politikere, et solid dokument med mer enn 300 konkrete anbefalinger og konkrete tiltak som skal sørge for at naturavtalens 23 delmål gjennomføres.

Hun oppfordrer alle til å skaffe seg kunnskap, og delta i dugnaden med å registrere artsmangfoldet: – En super anledning er å debutere som folkeforsker, nå i sommer! Bli med på initiativet «Den ville pollinatortellingen», i regi av en rekke miljøorganisasjoner og Miljødirektoratet. Da kan du registrere villbier, humler, blomsterfluer, blomsterbesøkende biller og andre livsviktige insekter i egen hage.

Artikkelen kan leses bak betalingsmur på Klassekampen.no