Jukselapp til naturavtalen

Huskelapp KM-GBF. Ill.: Vigdis Vandvik, Cesam
Huskelapp KM-GBF. Ill.: Vigdis Vandvik, Cesam*
Huskelapp KM-GBF. © Vigdis Vandvik, Cesam. PDF

Professor Vigdis Vandvik ved Universitetet i Bergen mener den globale naturavtalen er historisk: Den er den første internasjonale avtalen om beskyttelse av artsmangfoldet, og den er basert på vitenskap – arbeidet til FNs naturpanel (IPBES). Men avtalen er lang og tildels tung lesing. Derfor har Vandvik lagd en jukselapp for avtalen. Den kan være kjekk å ha for å forstå og huske hva avtalen innebærer.

Hun oppsummerer avtalen slik:

  • Fire mål om hva vi bør ivareta (ta hensyn til biologisk mangfold og natur overalt, restaurere det vi kan og verne det mest verdifulle),
  • Fire mål om driverne vi bør unngå eller begrense (ikke bærekraftig høsting, fremmede arter, forurensning, og klimaendringer)
  • Fem mål på hvordan vi kan sikre at folk skal akseptere de første åtte (rettferdig deling av naturens varer og tjenester!)
  • Ti mål om hvordan samfunnet kan oppnå de første 13 (gjennomgripende samfunnsendringer for en bedre og mer rettferdig og naturvennlig politikk, økonomi og samfunnsorden)

Avtalen heter formelt Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KM-GBF).

Les mer på Cesam/UiB