Helsepersonell­kommisjonen med krisedefinisjon

Lege, sykepleier, helsepersonell, rawpixel, CC0
Lege, sykepleier, helsepersonell, rawpixel, CC0*
Utvalget varsler om at Norge går tom for fagfolk før vi går tom for penger. Utdanningssystemet for fagfolk til helse- og omsorgstjenester er svært viktig. Men like viktig som økt antallet nyutdannede er det å sikre at innholdet i utdanningene møter konkrete behov i helse- og omsorgstjenestene.

«Vi trenger særlig flere fagarbeidere, mer heltidsarbeid, og bedre samhandling mellom kommunehelsetjenesten og sykehusene sånn at vi fortsatt skal ha en bærekraftig helsetjeneste i verdensklasse – vår felles helsetjeneste», sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol på Regjeringens nettsted.

Utvalgets leder Gunnar Bovim slår fast at det i fremtiden vil bli færre ansatte per pasient. Effektiviteten i tjenestene må opp. En av utfordringene utvalget peker på er behovet for å redusere risikoen for feilbehandling. 15 % av sykehusbudsjettet i dag blir brukt til å rette opp feil.

Les mer på NRK