Forside » Aktuelt » Tillit – grunnleggende mellom helsepersonell og pasient

Tillit – grunnleggende mellom helsepersonell og pasient

Øyvind Jank, privat bilde– En grobunn av tillit kan danne basis for et fungerende samarbeid mellom den behandlende part og pasienten. Møysommelig arbeid der helsepersonell anvender sin fagkunnskap i kombinasjon med forståelse av pasienten sine erfaringer og behov kan bidra til å utvikle dette samarbeidet. Dette skriver Øyvind Jank, spesialsykepleier og masterstudent i psykisk helse- og rusarbeid i en artikkel i Dagens Medisin.
God kommunikasjon er avgjørende, mener Jank. – Et tidsavgrenset møte i helsevesenet innebærer mer enn observasjoner og vurdering av hvilke tiltak som bør iverksettes. For at formålet med behandlingen kan fremstå som tydelig og realistisk, vil tillit med basis i god kommunikasjon være av betydning.
Han framhever at oppmerksomt lyttende nærvær er viktig for oppbygging av tillit.
– Tillit kan bygges opp og den kan brytes ned. Den må fortjenes og krever gjensidig innsats for å være levedyktig. Tillit må jevnlig vedlikeholdes for at den skal kunne eksistere i samspill mellom mennesker og i forhold til systemer.

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.