Johannes Brinkmann: Ubehagelig næringslivsetikk II

Publisert 2018

Johannes Brinkmann: Ubehagelig næringslivsetikk II, Gyldendal 2018.

Kjernen i faget næringslivsetikk er kritikk og selvkritikk av det som skjer i næringslivet og ved handelshøyskoler. Gjennom ti essays skisserer Johannes Brinkmann ulike tilnærminger til næringslivsetikk som forsknings- og undervisningsfag. Målet med tekstene er å bidra til etisk refleksjon hos kollegaer, hos økonomistudenter og hos praktikere.
Essaysamlingen presenterer smaksprøver på egen og andres forskning innen faget, samt en del praktiske cases for etisk refleksjon, om lesernes egen praksis i studie- og arbeidssituasjoner.

Les Innhold og innledende tanker – Ubehagelig næringslivsetikk II (pdf)

Kjøp boka på Gyldendal