Arne Johan Vetlesen og Jan-Olav Henriksen: Etikk i klimakrisens tid

Publisert 2022

Vetlesen, Henriksen - Etikk i klimakrisens tid
Vetlesen, Henriksen - Etikk i klimakrisens tid*
Arne Johan Vetlesen og Jan-Olav Henriksen: Etikk i klimakrisens tid. 2022. Res Publica.

Hvorfor reiser vi fremdeles på ferie til Thailand, når vi vet at flyreiser gir store utslipp av CO2? Hvorfor fortsetter Norge med oljeutvinning, selv om alle vet at bruk av fossil energi fører til global oppvarming? Dette er vår tids store moralske utfordring, mener de to forfatterne Arne Johan Vetlesen og Jan-Olav Henriksen: Vi vet hva som kan motvirke klimakrisen, men vi gjør likevel ikke det som trengs.

Les mer på Res Publica