Erfaringsdeling om kompetanse for bærekraftig omstilling

Arrangementet kan følges digitalt

Tid: 01. desember 2023–11:30

UN Global Compact Norge* inviterer program- og emneansvarlige for bærekraftsutdanninger ved norske universiteter og høyskoler til en digital samling, fredag 01. desember fra 09.00-11.30. 

I en tid preget av rask teknologisk utvikling, klimaendringer og stadig økende krav til bærekraftig praksis i arbeidslivet, er det avgjørende at fremtidens arbeidsstokk har god kunnskap og kompetanse, for den bærekraftige omstillingen vi som samfunn skal gjennom. Du som er program- og emneansvarlig for utdanning innen bærekraft spiller en sentral rolle for å skape og forme fremtidens næringsliv ved å utdanne morgendagens arbeidstakere. Tema for samlingen er av den grunn kompetanse for bærekraftig omstilling.

Professor Dag O. Hessen (UiO) kommer på samlingen for å snakke om hvordan høyere utdanningsinstitusjoner kan bidra til å nå FNs bærekraftsmål gjennom blant annet utdanning og forskning. Han vil også dele funn fra UNESCO-rapporten om høyere utdanningsinstitusjoners rolle i å bidra til å nå 2030-agendaen.

Vi skal også snakke om samarbeid mellom akademia og næringsliv for å nå FNs bærekraftsmål, og har med oss Jørund Buen og Ingeborg Skaalen Berg som jobber med bærekraft i SpareBank1 Sørøst-Norge. De vil fortelle om hvordan de samarbeider med akademia, og hvilke kompetansebehov næringslivet, bank- og finanssektoren vil få fremover.

SpareBank1 Sørøst-Norge deltar i prosjektet Bærekraftlaboratoriet, der UiO og UNGC Norge samarbeider om å skape arenaer for samspill mellom akademia og næringsliv. Førsteamanuensis Sunniva Engh (UiO) introduserer prosjektet Bærekraftlaboratoriet som du kan lese mer om her.

På samlingen vil vi sette av tid til erfaringsdeling i mindre grupper på tvers av utdanningsinstitusjoner. I gruppene vil vi dele erfaringer med hverandre om:

  1. Hvordan utdanner man fremtidens arbeidstakere for bærekraftig omstilling?
  2. Dele erfaringer med samarbeid for å nå FNs bærekraftsmål, og hvordan man kan styrke samarbeid mellom akademia og næringsliv?

Kom, del dine erfaringer og la deg inspirere av andre som også utdanner for en bærekraftig fremtid. Sende gjerne invitasjonen videre til andre denne samlingen kan være relevant for.

Meld deg på med en epost til , så vil vi sende deg en kalenderinvitasjon.

*samlingen arrangeres i tilknytning til et samarbeidsprosjekt UN Global Compact Norge har med Universitetet i Oslo. Studieemnet Bærekraftlaboratoriet inngår i prosjektet.

Lenke til arrangementet