Tre forskerkurs ved Senter for Profesjonsstudier

Høgskolen i Oslo, Pilestredet. Lisens: fritt tilgjengelig

Senter for Profesjonsstudier (SPS) ved OsloMet  tilbyr tre forskjellige forskerkurs det neste halvåret:

  • Profesjoner, klasse, kjønn og (velferds-)stat i det 19. og 20. århundre
  • PhD workshop Street-Level Bureaucracy
  • Vitenskapsteori
Les mer...