NORDPRO-konferansen Gøteborg 21-23.11. 2023

Sted: Göteborg, Wallenberg konferenscenter

Starter: 21. november 2023
Slutter: 23. november 2023

Göteborgs universitet. Foto: Jaime Silva, Flickr. Lisens: CC by-nc-nd 2.0
Göteborgs universitet. Foto: Jaime Silva, Flickr. Lisens: CC by-nc-nd 2.0*
Årets NORDPRO-konferanse kommer til å fokusere på det faktum at profesjoner ofte virker innenfor organisasjoner, som skaper såvel muligheter som begrensninger for profesjonell praksis. Integreringen i organisasjon innebærer blant annet at identiteter, arbeidsoppgaver og handlingsrom må forhandles i forhold til aktuelle og skiftende policies, organisatoriske interesser og styringsideal.

Key notes ved Daniel Muzio, professor i sosialogi ved University of New York, og Kerstin Jacobsson, professor i sosiologi ved Göteborgs universitet.

Åpent for innsending av abstracts.

Les mer på nordpro2023.se

Lenke til arrangementet