Kurs i åpenhetsloven og ansvarlig næringsliv

Sted: Tromsø

Tid: 21. november 2023 kl 08:30–12:00

Forbrukertilsynet og Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv ønsker velkommen til kurs om åpenhetsloven i Tromsø.

Kursene har som formål å gi kunnskap om åpenhetsloven og OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv, og vil være særlig relevant for virksomheter som er direkte og indirekte omfattet av loven.  Kursene er praktisk rettet og vil fokusere på hvordan virksomheter kan utføre gode aktsomhetsvurderinger gjennom å diskutere utfordringer og dilemmaer knyttet til åpenhetsloven. På kurset vil også bedrifter fra regionen dele sine erfaringer fra sitt arbeid med åpenhetsloven.

Kurset er gratis og åpent for alle, men krever påmelding på grunn av servering. Påmelding er bindende.

 

Lenke til arrangementet