Rekordmange vil bli sykepleiere

På Universitetet i Sørøst-Norge (USN) står 704 søkere i kø til sykepleierstudiet, som har plass til 190 studenter. På landsbasis har sykepleierstudiet 13.370 førstevalgsøkere til 5.145 studieplasser. Studentleder i Sykepleierforbundet Edel Marèn Tharaldsen synes det er storartet. En konsekvens er at en må være svært skoleflink for å komme inn. På Campus Drammen ved USN kreves det 48,4 poeng.

Men Lill Sverresdatter Larsen, leder i Sykepleierforbundet, viser til at det trengs mange flere sykepleiere. Det har vært varslet i 2019 av både Sykepleierforbundet og Riksrevisjonen. På Sykepleierforbundets hjemmeside skriver hun: – Pandemien har vist hvor avhengige vi er av utenlandske vikarer, men tilgangen på dem er heller ikke lovende i årene fremover – ikke med tanke på global sykepleiermangel. Politikerne kan ikke abdisere sitt ansvar. Sykepleiermangelen, som går ut over pasientsikkerhet og helsetjenestene som helhet, er et politisk ansvar.

Til tross for at sykepleieryrket er svært populært, har en av fem sykepleiere sluttet i yrket før det har gått 10 år. – Dette henger sammen med at det er få sykepleiere – og de som er igjen får mye ansvar, dårlig lønn og dårlige vilkår. Dette medfører at flere slutter, sier Larsen.

Les hele artikkelen i Dagsavisen