Forside » Aktuelt » Ekspertrapport om lærerutdanningen:
må bli mer profesjonsettet og forskningsbasert

Ekspertrapport om lærerutdanningen:
må bli mer profesjonsettet og forskningsbasert

Thomas Dahl, leder for utvalget

Utvalgsleder Thomas Dahl, NTNU

En ekspertgruppe la mandag fram en omfattende rapport om framtidens lærerrolle. Gruppa foreslår samtidig su tiltak for en bedre lærerutdanning. Et hovedpunkt i rapporten er at utdanningen må bli tettere knyttet til praksis og samtidig mer forskningsbasert.

Et nytt forslag i rapporten er at det opprettes stillinger for masterutdannete som er delt mellom skole og høyere utdanning. Dette er ett middel av flere for å styrke kontakten mellom skole og universitet/høyskole.

Gruppa er betenkt over at det går for kort tid mellom hver reform i lærerutdanningen. Dette er den utdanningen som diskuteres mest i Stortinget, og det har resultert i omfattende reformer i 1992, 1999, 2003, 2010 og 2017. Dette mener rapporten gir reformtretthet i utdanningsinstitusjonene.

Dette er de sju tiltakene for lærerutdanningen:

  • Styrke partnerskapet mellom høyere utdanning og skoler om lærerutdanning
  • Styrke samarbeid om oppfølging av nyutdannede lærere
  • Styrke samarbeidet om lærernes kontinuerlige profesjonelle utvikling
  • Styrke studentenes kompetanse og ferdigheter til å virke i et profesjonsfellesskap
  • Delte stillinger mellom universitet/høgskoler og skoler
  • Gjennomgå nivå og omfang på nasjonal styring av lærerutdanningen
  • Sikre regional rekruttering til læreryrket

Utvalgsleder

Les mer på Khrono

eller last ned hele rapporten Om lærerrollen. Et kunnskapsgrunnlag

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.