Samling i nettverk for bærekraft i høyere utdanning

Sted: NMBU, Ås

Starter: 12. juni 2024 kl 11:00
Slutter: 13. juni 2024 kl 16:00

Universiteter og høyskoler spiller en avgjørende rolle for at vi skal lykkes med bærekraftig omstilling. Men hvordan gå fra ord til handling? I stedet for at hver utdanningsinstitusjon skal utforske hva bærekraft betyr i praksis hver for seg, ønsker NMBU å samle undervisere, forskere og administrativt ansatte fra hele landet til å inspirere og lære av hverandre.

Formålet med samlingen er kunnskaps- og erfaringsdeling om hvordan integrere bærekraft i undervisning, forskning og drift i høyere utdanning. Målgruppe er forskere, undervisere, teknisk og administrative som jobber med bærekraft på universiteter og høyskoler.

Info/påmelding: se lenke til pdf:

Lenke til arrangementet