Dag O. Hessen: Verden på vippepunktet

Publisert 2020

Hessen, D. O. (2020). Verden på vippepunktet. Res Publica.

For 70 000 år siden fantes det en art, bestående av spredte bestander på noen hundre individer, som stort sett levde fredelig i et hjørne av Afrika. I dag teller arten 8 milliarder, og er i ferd med å forandre planeten fundamentalt. Arten det er snakk om er oss.

For 70 000 år siden fantes det en art, bestående av spredte bestander på noen hundre individer, som stort sett levde fredelig i et hjørne av Afrika. I dag teller arten 8 milliarder, og er i ferd med å forandre planeten fundamentalt. Arten det er snakk om er oss.

Les mer på Res Publica