Frøbankar: siste skanse i forsvaret mot trugande matkrise

Svalbard Global Seed Vault, foto Frode Ramone, CC BY 2.0( cropped)
Svalbard Global Seed Vault, foto Frode Ramone, CC BY 2.0( cropped)*
Svalbard Global Seed Vault, foto Frode Ramone, CC BY 2.0( cropped)

Frøbanken på Svalbard blir kalla «Dommedagsvelvet» eller «Noas frøark«. Her er skal det vere duplikat av alle frø som finst i andre frøbankar rundt i verda. Beskytta av permafrosten skal frøa vere trygge mot tørke, flaum, krig og jordskjelv. Men i 2017 trengte det vatn inn i frøbanken etter uvanleg høge temperaturar på Svalbard.

Likevel, dette er berre ein av mange frøbankar rundt i verda – 1.700 i alt, skriv The Guardian, som har presenterer mange av dei viktigaste – mellom dei Svalbard-velvet.