Målstyring og hierarkiske strukturer hindrer nødvendig samarbeid på tvers

Torstein Nesheim. foto SNF

Torstein Nesheim. foto SNF

Tverretatlig og tverrfaglig samarbeid blir stadig viktigere i arbeidet mot «gjenstridige problemer», men den hierarkiske strukturen i offentlig sektor kombinert med mål- og resultatstyring lager hindringer for nødvendig tverrfaglige samordning og samarbeid. Dette skriver Torstein Nesheim, Simon Neby og Jostein Ryssevik om i artikkelen Kriminell organisering i Dagens Perspektiv. Nesheim og Neby er organisasjonsforskere, mens Ryssevik er daglig leder i Ideas2Evidence.