Notice: Undefined property: WP_Error::$cat_ID in /customers/7/7/2/chisavkny/webroots/r1129248/wp-content/themes/wp-bootstrap-baerekraft-child/archive.php on line 16

Målstyring og hierarkiske strukturer hindrer nødvendig samarbeid på tvers

Torstein Nesheim. foto SNF

Torstein Nesheim. foto SNF

Tverretatlig og tverrfaglig samarbeid blir stadig viktigere i arbeidet mot «gjenstridige problemer», men den hierarkiske strukturen i offentlig sektor kombinert med mål- og resultatstyring lager hindringer for nødvendig tverrfaglige samordning og samarbeid. Dette skriver Torstein Nesheim, Simon Neby og Jostein Ryssevik om i artikkelen Kriminell organisering i Dagens Perspektiv. Nesheim og Neby er organisasjonsforskere, mens Ryssevik er daglig leder i Ideas2Evidence.