Forside » Aktuelt » Målstyring og hierarkiske strukturer hindrer nødvendig samarbeid på tvers

Målstyring og hierarkiske strukturer hindrer nødvendig samarbeid på tvers

Torstein Nesheim. foto SNF

Torstein Nesheim, foto SNF

Tverretatlig og tverrfaglig samarbeid blir stadig viktigere i arbeidet mot “gjenstridige problemer”, men den hierarkiske strukturen i offentlig sektor kombinert med mål- og resultatstyring lager hindringer for nødvendig tverrfaglige samordning og samarbeid. Dette skriver Torstein Nesheim, Simon Neby og Jostein Ryssevik om i artikkelen Kriminell organisering? i Dagens Perspektiv. Nesheim og Neby er organisasjonsforskere, mens Ryssevik er daglig leder i Ideas2Evidence.

De tre forfatterne nevner konkret Riksrevisjonens rapport fra juni 2016 om myndighetenes innsats mot arbeidslivskriminalitet. I dette arbeidet var lokal koordingering og samarbeid mellom etater et viktig element. Riksrevisjonen kritiserte at antall tilsyn i Arbeidstilsynet har gått ned, uten å ta hensyn til at det lokale samarbeidet krevde andre og mer langsiktige arbeidsmåter, der en konsentrerte seg om å “ta ut” nøkkelaktører og kriminelle nettverk som står bak arbeidskriminaliteten.

De tre antyder at modellen med å utnevne ett lederdepartement for gjennomføring av tverretatlig samarbeid er problematisk. Videre stiller de spørsmål ved om mål- og resultatstyringen har blitt så innarbeidet at “den har blitt noe mer enn et tiltak for styring”, og i stedet skygger for utfordringene som stilles ved tverretatlig samarbeid overfor gjenstridige problemer.

Les hele artikkelen på Dagens Perspektiv

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.