Politiet henlegger 93 av 99 saker om a-krim

Anleggsarbeidere, cc0, pxhere.com
Anleggsarbeidere, cc0, pxhere.com*
Statsadvokaten i Oslo kritiserer Oslo-politiet for mange henleggelser av saker som angår arbeidslivskriminalitet. I en rapport fra november i fjor pekte de på at saker blir henlagt på grunn av kapasitetsproblemer, saker blir registrert som mindre alvolige enn det som ble anmeldt, og saker blir liggende lenge uten å bli etterforsket.

– Det er fritt frem for arbeidsgivere å utnytte sårbare arbeidstakere i Norge. Det er omtrent ikke vits i å anmelde når sakene bare blir henlagt, sier Maren Amble Stinessen i Fair Play Bygg – en organisasjon som arbeider mot ulovlig utnyttelse av arbeidere. Hun forteller at de opplever situasjonen som så ille at de må jobbe med å overbevise folk om at politiet ikke er korrupt.

Hele 93 av 99 saker om arbeidslivskriminalitet har blitt henlagt av Oslo-politiet.

Les mer i Fri Fagbevegelse