Ny åpenhetslov fra i dag: Skal beskytte menneskerettigheter

Kvinnelig arbeider CC0 pxhere.com
Kvinnelig arbeider CC0 pxhere.com*
Kvinnelig arbeider CC0 pxhere.com

Formål for den nye åpenhetsloven er å «fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold».

Loven slår fast at større  norske virksomheter har et stort ansvar for å sikre åpenhet og ta ansvar for anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeder som virksomheten bruker.

Loven gir et stort ansvar for «aktsomhetsvurderinger».  Nå kan alle be en norsk  virksomhet gjøre rede for anstendighet i verdikjeden for varer og tjenester.

Tom Skauge, leder for Profesjonsetisk nettverk i Norge, mener lovendringen er svært viktig for å styrke menneskerettighetenes plass i produksjon av varer og tjenester, både i privat og offentlig sektor.

Les mer på forbrukertilsynet

Les hele loven på Lovdata