Årskonferanse og fagkonferanse 8.-9.6: Informert samtykke

The Theory and Practice of Informed Consent, Profession and Ethics er tema for den kombinerte fagkonferansen i Senter for profesjonsstudier og Årskonferanse i Profesjonsetisk nettverk i Oslo 8.-9. juni. We bring together leading experts to discuss ethical issues concerning the role of informed consent in research and in the professions. Sted: Oslo and Akershus University College. Room: Pilestredet 48-P173. Dato og tid: torsdag 8. juni 2017 kl. 09.45 - fredag 9. juni kl. 16:30 Les program og mer info på profesjonsetikk.no Les mer...

Ny bok: Lærerutdanningene utsettes for ‘politisk hyperaktivisme’

I store deler av verden blir lærerutdanningen nå sett på som nøkkelen til å løse mange forskjellige samfunnsproblemer. Ifølge Tom Are Trippestad, hovedredaktør for boka "The Struggle for Teacher Education", foregår det en prosess der en rekke eksterne aktører forsøker å få innflytelsepå styring og reformer av lærerutdanningen. – I dette politiske klimaet har lærerutdanningene selv mistet problem- og definisjonsmakt, sier Trippestad til hib.no. Den nye boka om lærerutdanningene lar lærerutdannernes stemmer slippe til. 

Les mer...

Tilstanden etter alle fusjonene

Peter Arbo, UiT

– Mens regelen før var at vi stoler på alle og kontrollerer ingenting, er regelen nå at vi stoler ikke på noen og vil kontrollere alt. Den organiserte mistilliten er en snikende gift, også i forbindelse med fusjonene. Det er derfor et stort behov for administrative forenklinger, sa professor Peter Arbo ved UiT Norges arktiske universitet i et innlegg under presentasjonen av årets Tilstandsrapport i høyere utdanning 9. mai. Her pekte han på en rekke forhold som gjerne oppstår under og etter fusjoner. 

Les mer...

Lærarutdanningskonferansen vekte stor interesse

//creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Lærarutdanningskonferansen 2017 hadde tema profesjonsretting og rettleia praksis. Særleg var behovet for samarbeid mellom utdanning og feltet ein utdannar for tema for debatt. 270 personar deltok i den den opne delen av programmet. Plenumsforedraga og nokre innleiingar frå parallellseksjonane er Les mer…