Forside » Aktuelt » Vil fusjonene undergrave lokal rekruttering av høyt utdannete?

Vil fusjonene undergrave lokal rekruttering av høyt utdannete?

Høgskulen på Vestlandet, 5 undervisningsstader

Høgskolene på Vestlandet har forsynt distriktene med kvalifisert arbeidskraft.

– Lokaliseringen av utdanningsinstitusjonene er trolig en nøkkelfaktor for å møte næringslivets og kommunenes kompetansebehov, skriver tre sentrale persone ved Senter for profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus i en kronikk i Klassekampen i dag.

Professorene Kåre Heggen og Håvard Helland og senterleder Oddgeir Osland viser i kronikken til undersøkelser gjort ved deres senter, som viser at høgskolene hittil har levert høyt utdannet arbeidskraft til den regionen de er lokalisert i. Dette gjelder både for næringsrettete og såkalte velferdsutdanninger (lærer, sykepleier, sosialarbeider).  De tre frykter at Kunnskapsministerens effektivitet med gjennomføring av fusjonene i høgskolesystemet skal få en lignende effekt som en ser i helseforetakene. Der bidrar økonomiske prioriteringer til å øke presset på små sykehus. Forfatterne mener dette lett kan bli konsekvensen når de små campusene heretter blir redusert til bare institutter, mens de hittil også har hatt ledelses- og fulle administrative funksjoner.

Les hele kronikken her

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.