15 varsler på 1,5 år etter innføring av varslings-app

Møller Gruppen innførte varslingsapp der medarbeiderne i bedriften kan varsle anonymt. På ett og et halvt år kom det inn 15 varsler. Ett av dem var anonymt. Bedriften regner med at ett av varslene er alvorlig.

Kjell Gåsbakk sitter i varslingsutvalget i bedriften. Han mener det er naivt å tro at det ikke også skjer ting i selskaper som mener de er gode på etikk.

Sissel Trygstad i Fafo sier at deres forskning tyder på at de fortsatt er mange varslere som møtes med sanksjoner.

Les mer på E24