5 år med Professions & Professionalism

Jens-Christian Smeby er professor ved Senter for profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus. (Foto: Høgskolen i Oslo og Akershus)

Redaktør Jens-Christian Smeby er svært godt fornøyd etter fem år med online-tidsskriftet Professions and Professionalism. Han legger vekt på at tidsskriftet når stadig bedre ut til land utenfor Norden, og at det i fjor ble registrert 18 tusen nedlastinger av Les mer…

Masterarbeider ved HIB presentert i egen årbok

Forsideklipp av årboken for studentarbeider

Studentene ved masterprogrammet ved Institutt for økonomisk-administrative fag har gitt ut alle plakatene som presenterer masteroppgavene i en egen årbok. Etter flyttingen fra Nygårdsgaten til Møllendalsveien, var det ikke lenger mulig å presentere masterarbeidene for de andre studentene ved hjelp Les mer…

Tre blir til ein 1. januar: Høgskolen på Vestlandet

Torbjørn Røe Isaksen bilde

Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund blir til Høgskolen på Vestlandet frå nyttår 2017. Kongen i statsråd godkjende 17. juni samanslåinga, som blir finansiert med 11 millionar i fusjonsstøtte frå staten.