Kandidatundersøkelsen 2015:
Tøft for nyutdannete ingeniører, realister og samfunnsvitere

[caption id="attachment_4923" align="alignright" width="300"] Fra videopresentasjonen av rapporten[/caption]

I hvor stor grad er nyutdannede mastere berørt av nedgangskonjunkturen? Etter nedgangskonjunkturen som startet i 2014 økte arbeidsledighet og andre typer mistilpasning sterkt blant nyutdannete realister og sivilingeniører i 2015. Også samfunnsvitere er rammet av nedgangen. Dette er blant hovedkonklusjonene i NIFUs kandidatundersøkelse for 2015. Kandidatundersøkelsen er en spørreundersøkelse som er gjennomført blant personer som har tatt mastergrad, om lag et halvt år etter at de fullførte sin utdanning. Undersøkelsens hovedtemaer er overgangen fra utdanning til arbeid og de nyutdannedes vurderinger ulike aspekter ved utdanningens kvalitet og relevans.

Foruten de landsdelene som er klart hardest rammet av nedgangen i økonomien – Sør- og Vestlandet – er også kandidater i Trøndelag er klart hardere rammet enn landsgjennomsnittet.

Overraskende nok er det lærerne som topper lønnsstatistikken for nyutdannede mastere, foran sivilingeniører og helse- og sosialfag. Ifølge Dagens Næringsliv her pedagoger, helsearbeidere og økonomi-administrasjonsutdannede valgt de sikreste fagene i dagens arbeidsmarked.

Les rapporten på IFU (pdf), se video fra presentasjonen 22. juni på NIFU, eller Dagens Næringsliv (bak betalingsmur)