Masterarbeider ved HIB presentert i egen årbok

Studentene ved masterprogrammet ved Institutt for økonomisk-administrative fag har gitt ut alle plakatene som presenterer masteroppgavene i en egen årbok.

Etter flyttingen fra Nygårdsgaten til Møllendalsveien, var det ikke lenger mulig å presentere masterarbeidene for de andre studentene ved hjelp av plakater i hallen på skolen. Nå blir de derimot tilgjengelige både i trykt utgave og elektronisk årbok.

Les hele årboken