– Digital reklameindusti er ekstremt korrupt

Den digitale reklameindustrien er en boble med omfang som nærmer seg nivået fra finanskrisa, mener den finske eksperten Mikko Kotila. Den tidligere hackeren er en av tre bidragsytere til en fersk rapport fra World Federation of Advetisers (WFA) om digital reklamesvindel. Rapporten hevder at salget av falsk internettrafikk er i ferd med å vokse seg til det nest største markedet for organisert kriminalitet, bare overgått av narkotika.

– Forskjellen er at pengene ikke går til kriminelle organisasjoner, men til store selskaper i reklameindustrien. Jo større selskap, jo større er inntektene, hevder Kotila til Dagens Næringsliv.

Det er spesielt såkalt programmatiske reklamekjøp som øker mulighetene for svindel. I dette markedet kjøpes og selges annonser i i sanntid på dititale reklamebørser. Internettselskapene sitter på enorme mengder data om nettvanene til verdens internettbrukere, men logaritmene som styrer roboter og annonseplasseringer er så kompekse og uoversiktlige at rommet for svindel øker kraftig. Enkelte rapporter hevder at halvparten av visningene det tas betalt for aldri blir vist for mennesker. I stedet vises de på "bot-nett" – egne nettverk der roboter opptrer som brukere – eller de vises utenfor websidene, eller på sider der andre enn den den rettmessige side-eieren høster inntektene.

Kotila sammenligner dagens handel med råtne digitale reklamepakker med de råtne lånepakkene som som ble videresolgt under finanskrisen. Systemet der finansselskaper videreselger råtne lån, og verifiseringsselskaper gir høy rating for kompliserte produkter på sviktende grunnlag, gjentas i dagens digitale reklamemarked.

Les hele saken i Dagens Næringsliv (bak betalingsmur)