Ungarn stopper global selskapsskatt

Viktor Orbán - European People's Party, CC BY 2.0

Viktor Orbán – European People’s Party, CC BY 2.0

Skattereformen er en del av en global avtale som ble oppnådd i fjor i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). Den har blitt godkjent av 136 land som representerer mer enn 90 % av globalt BNP, skriver nettstedet nyheter i dag.

Leiterefusjon: 64 av 95 oljeselskap betalte aldri skatt, men fikk 72 mrd

Leiterefusjon mest ulønnsomme - nrk

Leiterefusjon mest ulønnsomme – nrk

31 av 95 selskaper på norsk sokkel 2005-2019 har betalt skatt – tildels enormt mye skatt. De andre 64 selskapene betalte ingen skatt, men tok imot 72 milliarder kroner fra staten.