Leiterefusjon: 64 av 95 oljeselskap betalte aldri skatt, men fikk 72 mrd

Statens leiterefusjonsordning har totalt vært et svært lønnsomt prosjekt for Norge. Svært lønnsom var den også for 64 oljeselskap som tilsammen fikk utbetalt 72 milliarder kroner fra staten, men aldri betalte ei krone i skatt. NRK har gått gjennom alle de 95 oljeselskapene som var involvert på norsk sokkel mellom 2005 og 2019. Bare 31 av selskapene har betalt skatt – tildels enormt mye skatt. De andre tok imot 72 milliarder kroner, og betalte ingen skatt.

Fire av selskapene har drevet ulønnsomt i alle de 14 åra. Staten har betalt dem 10 milliarder kroner.

Les mer på NRK