Skatt og finansiell åpenhet: Emnebank for studenter

TJN logo
TJN logo*
Tax Justice Network Norge (TJN) har utarbeidet en oversikt over aktuelle forskningsspørsmål og artikler knyttet til skatt og finansiell åpenhet, samt en oversikt over mulige datakilder og litteratur. Dette kan være til hjelp for studenter som skal utarbeide problemstilling til sin oppgave. Send gjerne også inn tips til litteratur til TJN som de burde legge til. I tillegg har de en samleside for relevante masteroppgaver på tema, samt en omfattende liste med nøkkelbegreper, som ble fullstendig oppdatert i november 2022.

Tips og rådgivning

TJN har et stort kontaktnett i forskningsmiljø i inn- og utland og god oversikt over politiske prosesser, tilgang til data og forskningsmetoder, noe som kan være til nytte for studenter. De gir veiledning til et 30-talls studenter årlig – innenfor studieretninger som økonomi, statsvitenskap, utviklingsstudier, jus og historie. For særlig interessante oppgaver kan det være aktuelt å publisere en oppsummering på TJNs nettsider. TJN har tidligere også bistått med å fremme studentoppgaver i andre kanaler, som på konferanser og i media.