Forside » Aktuelt » NAV og departementet hovedansvarlige for NAV-skandalen

NAV og departementet hovedansvarlige for NAV-skandalen

NAV-direktør Sigrun Vågeng foto Blair175 via Wikimadia CC-by-sa-3-0

Eks-NAV-direktør Sirgun Vågeng

Det regjeringsoppnevnte utvalget som skulle granske NAV-skandalen har kommet med en knusende rapport om skandalen. Hovedansvaret legges hos NAV og Arbeids- og sosialdepartementet. – Saken illustrerer hvordan det kan gå når de institusjonene som skal sikre at offentlige myndigheter ikke øver urett mot den enkelte, ikke har de ressursmessige forutsetningene for å gjøre dette, ikke er faglig oppdatert og heller ikke reagerer eller kommuniserer på adekvat måte, heter det i rapporten.

Utvalget er uenig internt om feilen i tolkning av EØS-regelverket også gjelder åra før 2012.

Utvalgsleder Finn Arnesen kommenterte at saken ville sett helt annerledes ut om én av de ansvarlige institusjonene som har hovedsvaret, hadde “sett feilen”.

– Forskjellige deler av NAV sitter på forskjellig informasjon, og når man ser feil regelpraksis ett sted blir ikke dette kommunisert til andre avdelinger eller til direktoratet, og heller ikke til departementet, sier Arnesen til VG.

Les mer i VG

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.