Forskere: Psykisk utviklingshemmede sårbare i møte med politiet

Bevæpnet politi, av Aas, E., NTB scanpix. (https://ndla.no/article/1292). CC BY-NC-SA 4.0.
Bevæpnet politi, av Aas, E., NTB scanpix. (https://ndla.no/article/1292). CC BY-NC-SA 4.0.*
Foto: Erlend Aas / NTB scanpix CC BY-NC-SA 4.0.

Politiet er lite bevisste på at personer de står overfor kan lide av psykisk utviklingshemming. Karianne Moen arbeider med sin doktorgrad i profesjonspraksis ved Nord universitet, og er selv politi. I avhandlingen undersøker hun hvilke erfaringer politiet har gjort seg i møte med psykisk utviklinghemmede som har vært utsatt for seksuelle overgrep.

Straffeprosessloven sier at psykisk utviklingshemmede skal behandles som barn i straffesaker der de er vitne til eller offer for vold eller seksuelle overgrep. Men politiet er ofte ikke klar over at den de møter er psykisk utviklingshemmet. Det er noe mange vil forsøke å skjule, og det finnes ikke noe systemer som registrerer denne gruppen. I straffesaker blir de bare registrert som voksne eller barn.

Moen har også funnet at det finnes svært lite forskning på dette feltet, både i Norge og verden.

Les mer på forskning.no